Powrót

 

Klub jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.