Klub Sportowy Beskid Team z siedzibą w Oświęcimiu został powołany 19.07.2017 r. przez organ założycielski   składający się z miłośników sportów wodnych oraz zimowych. Klub Sportowy działa w formie stowarzyszenia i został wpisany do ewidencji Starosty Oświęcimskiego na podstawie art. 4, ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Klub jest stowarzyszeniem sportowym zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków zajmującym się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Celem działalności klubu jest:

  • rozwijanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
  • angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i  zainteresowań sportowych,
  • integrowanie środowisk uczniowskich i rodzicielskich,
  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  • planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną rodziców i sympatyków Klubu.

Organem uprawnionym do reprezentowania Klubu jest Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu: Dawid Rusin
  • Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Antoni Gara
  • Wiceprezes do spraw szkolenia: Katarzyna Romik